W.V.L. Floorsolutions kijkt graag met u mee naar oplossingen specifiek voor uw vloer. Maar wat is nou een vloeistof kerende vloer en wat is nou een vloeistofdichte vloer? En wanneer kies ik voor een vloeistofdichte vloer?

Wanneer een onderneming of instantie activiteiten uitvoeren die de bodem bedreigen wordt er vanuit de wet geëist dat er maatregelen worden getroffen om de bodem te beschermen. Hierdoor moet bodemverontreiniging worden voorkomen. Vaak wordt er vanuit gegaan dat er een vloeistofdichte vloer verplicht gesteld wordt, echter kan in sommige gevallen de vloer ook al gekeurd worden op vloeistof kerend. Hieronder gaan wij u de verschillen uitleggen.

Vloeistofkerende vloer

Een aaneengesloten vloer, dus een geheel zoals bijvoorbeeld een betonvloer. Scheuren, dilataties e.d. dienen te worden gerepareerd en/of dicht gekit. Een vloeistofkerende vloer is geschikt om tijdelijke indringen van schadelijke (vloei)stoffen tegen te gaan. Bij het gebruik van een vloeistofkerende vloer is incident management verplicht. In het kort houd dit in dat er maatregelen zijn getroffen om lekkages, morsen en vervuilingen beperkt worden en verholpen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik van lekbakken tijdens de werkzaamheden en/of opslag. Bij een incident dienen de medewerkers op de hoogte te zijn van werkinstructies bij een incident, zodat de werknemers in geval van morsen direct kunnen oplossen door bijvoorbeeld absorptie korrels en/of (poets)doeken. De vloer dient jaarlijks te worden gecontroleerd (intern) op eventuele beschadigingen en/of andere onvolkomenheden.

Vloeistofdichte vloer

Een vloeistofdichte vloer is geschikt om voor langere tijd vloeistoffen tegen te houden. Een vloeistofdichte vloer mag geen scheuren bevatten, aansluitingen tussen want en vloer, leidingen en dergelijke dienen te worden afgekit. Het kan zijn dat er wordt geëist om op een vloeistofdichte vloer alsnog lekbakken te gebruiken. Visuele inspectie vloeistofdichtheid (AS6701) De voorzieningen worden beoordeeld op basis van het AS SIKB 6700 (versie 3.0, d.d. 15 februari 2018) en het onderliggende protocol 6701 (versie 3.0, d.d. 15 februari 2018), hierna te noemen Protocol 6701. Zoals gesteld in Protocol 6701 moet de inspectie worden uitgevoerd door een deskundig inspecteur (DI) die werkzaam is bij een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd inspectiebedrijf.